Organisaties

scholen

Zijn jullie als school op zoek naar iemand die ervaring heeft in het onderwijs en de juiste didactische en pedagogische handvatten kan geven aan (beginnende) docenten bij jullie op school? Loopt een specifieke docent vast op klassenmanagement? Heeft een klas meer sturing nodig of een groepsgesprek? Zijn er leerlingen of groepen leerlingen die zorgen voor onrust in de school of bij docenten. Willen jullie handvatten hebben voor mentoren in het kader van gesprekstechnieken?.

Neem gerust contact met mij op. Met mijn 23 jaar ervaring als docent en als mentor/coach heb ik een goed beeld van wat leerlingen nodig hebben in lesverband en daarbuiten. Ik kan jullie verder helpen door situaties te observeren en concrete handvatten te bieden. Elke situatie is anders, daarom kijk ik graag samen met jullie naar waar de hulp nodig is, in welke frequentie en op welke manier. Op basis daarvan maak ik een offerte op maat. 

clubs en verenigingen

Heeft jullie sportclub of vereniging jongeren of groepen jongeren die zich niet gedragen conform de regels en lopen jullie steeds aan tegen dezelfde problematiek. Zijn er trainers, begeleiders die niet de juiste aanpak hebben om jongeren te bereiken. Samen met jullie kan ik kijken naar gesprekstechnieken in verschillende situaties. Door middel van coaching in kleine groepjes of individuele coaching of coaching van trainers en of begeleiders proberen we de problematiek in kaart te brengen en te denken in oplossingen.

Als we de hulpvraag hebben geïnventariseerd, wordt er in overleg een offerte op maat gemaakt.